Pandavpuram | पांडवपुरम

  • ₹150/-

  • Ex Tax: ₹150/-

मूळ लेखक : सेतू माधवन 
अनुवाद :धनश्री हळबे

पांडव पुरम 
ही कादंबरी स्त्री जीवनातून हरवत जाणाऱ्या अस्तित्वाच्या विचार,नवी दृष्टी आणि कुतूहल जागृत करते. 

Write a review

Please login or register to review