Picture Gallery


Loading...
'भारतीय भाषांचे लोकसर्वेक्षण: महाराष्ट्र' इंग्रजी अनुवाद,दिल्ली
'हिरवा संघर्ष' पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ
'हिरवा संघर्ष' पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ
महाराष्ट्र फाउंडेशन (अमेरिका) संस्थेचा 'विशेष ग्रंथ पुरस्कार'
'विशेष ग्रंथ पुरस्कार', अरुण जाखडे यांच्या 'इर्जिक' पुस्तकास.
'मृगनयनी मनस्विनी ऑंड्री हेपबर्न' पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ
'श्रीनरसिंहोपासना : उदय आणि विकास' पुस्तक प्रकाशन समारंभ
'रानावनाचे मूड्स' या पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ
'भारतीय भाषांचे लोकसर्वेक्षण-महाराष्ट्र' पुस्तक प्रकाशन समारंभ
'भारतीय भाषांचे लोकसर्वेक्षण-महाराष्ट्र' पुस्तक प्रकाशन समारंभ
भाषा प्रभा, दिल्ली
भाषा प्रभा, दिल्ली
महाराष्ट्र राज्य शासन पुरस्कार - अरुण जाखडे (इर्जिक)
'कविराय राम जोशी' पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा
'अंगार' पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा