Robo Corner | रोबो कॉर्नर

  • ₹110/-

  • Ex Tax: ₹110/-

सर्व साधारणपणे विज्ञानकथा हा गंभीर कथा-प्रकार समजला जातो. डॉ. अरुण मांडे यांच्या कथांतील अधूनमधून डोकावणारी विनोदाची झालर या कथांना एक वेगळीच खुमारी देते, यात शंका नाही आणि ह्या मिश्रणांतला नैसर्गिकपणा उठून दिसतो. - नारायण धारप

Write a review

Please login or register to review