Ksetrajna | क्षेत्रज्ञ

  • ₹250/-

  • Ex Tax: ₹250/-

या कथासंग्रहात चारित्र्य, कुमारी माता, विषम विवाहप्रेम आणि मरण, स्त्रीमुक्ती व स्त्रीसत्त्व, व्यावसायिक सत्तास्पर्धा, महानगरातील जीवनएडस् या महाभयानक रोगाचा सूडासाठी केलेला वापरआध्यात्मिक क्षेत्रातीलस्खलन, सिझोफ्रेनिया हे सारे अनुभवांचे वैविध्यपूर्ण क्षेत्र आहे. पात्रे व समस्या ही एकसमयावच्छेदे करून लेखकाला सामोरी येतात. ती सुटी नसतात. त्यामुळे पात्रे व समस्या यांचे गुंतागुंतीचे क्षेत्र कथांतून समर्थपणे उभे राहते. डॉ. सुधाकर देशपांडे यांचा हा कथासंग्रह वाचकाचे अनुभवक्षेत्रव्यापक करणारा आहे. वाचक त्याचे स्वागत करतील, हे नक्की

Write a review

Please login or register to review