Shree. Vyan. Ketkar Set |श्री. व्यं. केतकर सेट ( ७ पुस्तके )

  • ₹1,630/-

  • Ex Tax: ₹1,630/-

ज्ञानकोशकार श्री. व्यं. केतकर यांच्या विदग्ध लेखणीतून उतरलेल्या शतकापूर्वीच्या 'आधुनिक ' सात कादंबऱ्या.

१) आशावादी 

२) विचक्षणा 

३) भटक्या 

४) ब्राह्मणकन्या 

५) गाव्सासू 

६)परागंदा 

७)गोंडवनातील प्रियंवदा 

Write a review

Please login or register to review