• Aathvanche Zele | आठवांचे झेले

Aathvanche Zele | आठवांचे झेले

  • Author: Laxmikamal Gedam
  • Product Code: Aathvanche Zele | आठवांचे झेले
  • Availability: In Stock
  • ₹170/-

  • Ex Tax: ₹170/-

लक्ष्मीकमल गेडाम यांनी बहुविध वाङ्‌मय-प्रकारात 

विपुल लेखन केले असले तरी ललित-लेखन हा त्यांचा आवडता वाङ्‌मय-प्रकार आहे. तो त्यांच्या स्वभावाशी, अनुभवाशी, 

निरीक्षणशक्तीशी जुळणारा तर आहेच, पण त्यात त्यांची चिंतनशील वृत्ती प्रगट होते. यासाठी आवश्यक असणारी संवेदनशील वृत्ती व प्रतिभा त्यांच्याकडे आहे.

माणसांविषयीचे प्रेम व त्यांची जीवनविषयीची आस्था 

यामुळे या लेखांना भावात्म मूल्य प्राप्त झाले आहे. 

लेखिकेच्या सुहृदयी वृत्तीचे, संस्कारसंपन्नतेचे आणि 

सुसंस्कृतपणाचे एक लोभस दर्शन ह्या लेखांतून होते.

रूढी-परंपरांचा जाणीवपूर्वक घेतलेला शोध, डोळस वृत्तीने 

लोक-परंपरा व लोकसंस्कृतीचा लावलेला अन्वयार्थ व 

त्यातही विशेषतः प्रकटणारे स्त्री-मन व स्त्री-जीवन 

गेडाम यांच्या लेखनातून पाझरते. हा ओलेपणा 

ह्या लेखांना असल्यामुळेच साध्या, सरळ व ओघवत्या भाषेत 

हे लेख उतरले आहेत.

हे ‘आठवांचे झेले’ म्हणूनच अधिक सुगंधित झाले आहेत.

Write a review

Please login or register to review