Adholok |अधोलोक

  • ₹100/-

  • Ex Tax: ₹100/-

ही एक धीरगंभीर, शोकांत कादंबरी आहे..भय..अपराध..लाचारी..असंबधता..व्यक्तित्वहीनता..या साऱ्यांना वेढून असलेली एक अद्रुष्य विराट सत्ता...या सत्तेच्या विळख्यात अडकून सापडलेल्या नी पाराभूत झालेल्या एका व्यक्तिची ही कथा..विविध पातळ्यांवर फिरणारा हा अनुभव मानवी जीवनातील मूलभूत समस्यांचा वेध घेऊ पाहतो..

Write a review

Please login or register to review