Shree. Vyan. Ketkar Set |श्री. व्यं. केतकर सेट ( ७ पुस्तके )

  • ₹1,630/-

  • Ex Tax: ₹1,630/-

डॉ. श्रीधर  व्यंकटेश केतकर हा मराठी ज्ञानक्षेत्राचा मानबिंदू  आहे ; मानदंडही  आहे. 
का नसावा ?
त्यांनी ज्ञानकोशाच्या  तेहतीस खंडांनी  ज्ञानसागराचे  मंथन  करून  महाराष्ट्राच्या  करतालावर अमृताचा नैवेद्य  ठेवला;
त्यांनी समाजशास्त्रीय दृष्टीने  मराठी संस्कृती आणि मराठी साहित्य यांचा वेध घेतला :
त्यांनी वेलीसारख्या  वेटोळे  घालून  बसलेल्या मराठी  कादंबरीला घनदाट अरण्याचे  रूप  दिले. 
"मीच हे सांगितलेपाहिजे " अशा स्वभावाचे  शेजवलकर , श्रीकेक्षी आणि दुर्गाबाई यांना त्यांनी  मोहित  केले 


ज्ञानकोशकार श्री. व्यं. केतकर यांच्या विदग्ध लेखणीतून उतरलेल्या शतकापूर्वीच्या 'आधुनिक ' सात कादंबऱ्या.

१) आशावादी 

२) विचक्षणा 

३) भटक्या 

४) ब्राह्मणकन्या 

५) गाव्सासू 

६)परागंदा 

७)गोंडवनातील प्रियंवदा 

Write a review

Please login or register to review

Tags: Shree. Vyan. Ketkar Set |श्री. व्यं. केतकर सेट ( ७ पुस्तके )