Vari : Swaroop Ani Parampara |वारी : स्वरुप आणि परंपरा

  • ₹100/-

  • Ex Tax: ₹100/-

वारीच्या माध्यमातून संतांनी मानवतेचा धर्म शिकविला. 

एकात्मतेची दिंडी निघाली. 
समतेची पताका खांद्यांवर फडकली. 
ग्रंथातील अद्वैतता कृतीत उतरली. 
भक्तीच्या पेठेत अद्वैतभावाची देवाण - घेवाण झाली. 
सदाचाराचा व्यापार फुलला आणि 'अवघाचि संसार' सुखाचा झाला. 

चैतन्यरूप प्रब्रह्म्हाला  साठवीत विवेकाच्या दिशेने होणारी उन्नत वाटचाल, म्हणजे वारी 

Write a review

Please login or register to review