R.D.Karve |र. धों. कर्वे सेट (८ पुस्तके )

  • ₹2,870/-

  • Ex Tax: ₹2,870/-

विसाव्या शतकातील एका द्रष्ट्या पुरुषाचे  व्यक्तित्व व विचार मराठीत प्रथमच !
१) असंग्रहित र. धों. कर्वे 
२) बुद्धीप्रामाण्यावाद  
३)'समाजस्वास्थ्य 'कार 
४)'समाजस्वास्थ्य' मधील निवडक लेख 
५)मोपांसाच्या कथा 
६)निवडक ' शारदेची पत्रे '
७) र. धों. कर्वे : मते आणि मतांतरे 
८) शेष समाजस्वास्थ्य

Write a review

Please login or register to review