• Aashawadi | आशावादी

Aashawadi | आशावादी

  • ₹350/-

  • Ex Tax: ₹350/-

डॉ. श्रीधर  व्यंकटेश केतकर हा मराठी ज्ञानक्षेत्राचा मानबिंदू  आहे ; मानदंडही  आहे. 
का नसावा ?
त्यांनी ज्ञानकोशाच्या  तेहतीस खंडांनी  ज्ञानसागराचे  मंथन  करून  महाराष्ट्राच्या  करतालावर अमृताचा नैवेद्य  ठेवला;
त्यांनी समाजशास्त्रीय दृष्टीने  मराठी संस्कृती आणि मराठी साहित्य यांचा वेध घेतला :
त्यांनी वेलीसारख्या  वेटोळे  घालून  बसलेल्या मराठी  कादंबरीला घनदाट अरण्याचे  रूप  दिले. 
"मीच हे सांगितलेपाहिजे " अशा स्वभावाचे  शेजवलकर , श्रीकेक्षी आणि दुर्गाबाई यांना त्यांनी  मोहित  केले 

-

आशावादी  

कादंबरीस जोडमथळा  देणे हे केतकरांचे एक खास वैशिष्ट्य :
त्यातून कादंबरीकार एकाच वेळी काव्यात्मता व वास्तवात यांचे  संसूचन करतो : जसे,
'आशावादी अथवा एका प्रवाहपतिताचे  चरित्र '
ही १९२७ ची कादंबरी. 
ह्या कादंबरीतील "प्रवाहपतित" आहे ब्रह्मगिरीस्वामी. 
ह्या स्वामीच्या रूपाने कादंबरी राजकारण, समाजकारण, धर्मकारण यांचा विशाल  पट  साकार  करते. 
कुसुमावती देशपांडे यांच्यासारख्या  चोखंदळ समीक्षिकेने या कादंबरीचा गौरव केला आहे , एवढे सांगितले म्हणजे पुरे !

- डॉ. द. भि. कुलकर्णी 

Write a review

Please login or register to review

Tags: Aashawadi | आशावादी