Kafkashi Sanvad|काफ्काशी संवाद

  • ₹70/-

  • Ex Tax: ₹70/-

या पुस्तकातून व्यक्त होते ते काफ्काचे चांगुलपणत्याची नैतिक प्रेरणा व सहसंवेदना. त्याच्या सर्जनशील साहित्याचा मूलस्रोत हाच आहे.

पोषक अशा प्राणवान संवादाची जीवनाला गरज असतेहे या पुस्तकाने वाचकांच्या निदर्शनास आणले आहे.

उच्चतम नैतिक प्रेरणा नसलेली कलाकृती बोन्साय केलेल्या वृक्षाच्या सजावटीसारखीच करुण व विरूप वाटते. जिवंत राहण्यासाठी प्रत्येकाला जीवन-सत्याचीच गरज असते.

सत्य कुठे विकत घेता येत नाही, तर स्वत:साठी नव्याने शोधावे लागते. आपल्या अंतरात्म्यातून अनुभवास येते ते सत्य स्वीकारावे लागते. काफ्काच्या संवादातून तशा सत्यशोधाची, आतल्या आवाजाला न डावलण्याची व अस्तित्वदशेला निर्भय प्रेमाने स्वीकारण्याची हाक आम्हाला ऐकू येत आहे.

Write a review

Please login or register to review