Vihang-Vihar । विहंग-विहार

  • ₹190/-

  • Ex Tax: ₹190/-

श्री. विद्याधर म्हैसकर यांना लहानपणापासूनच 

निसर्गानं भुरळ घातली आहे. 

त्यांना नेहमीच नवे अवकाश सापडते, 

त्यात नव्या गोष्टी दिसतात. 

सृष्टिसौंदर्य, प्राणी, पक्षी, झाडं अशा कितीतरी गोष्टींचा 

रम्य असा विहंग-विहार ते अनुभवतात आणि 

त्याची अनुभूती ते आपल्या ललित लेखनातून देतात.

ही अनुभूती अतिशय प्रसन्न आहे. 

त्यांना केवळ पक्षिप्रेम नाही; तर 

त्याबद्दल उत्सुकता आणि जिव्हाळा आहे. 

त्या जिव्हाळ्याला त्यांच्या प्रतिभेचा ओला स्पर्श आहे. 

त्यातून त्यांचे झालेले हे प्रातिभ ललितलेखन 

पुन:पुन्हा वाचावे, असे वाटत राहते.

म्हैसकर यांची नजर जशी लेखकाची आहे; 

तशीच चित्रकाराची आहे. 

पुस्तकातील रेखाटनांवरून हे लक्षात येईलच. 

ह्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे ललितलेखन चित्रमय न झाले तर नवलच.

Write a review

Please login or register to review

Tags: Vihang-Vihar । विहंग-विहार